Skip to main content

BNA Kostbare Collectie

Departamento Arubiana-Caribiana (BNA)

Publicacionnan for di e coleccion antiguo ("rare book collection") di Departamento Arubiana-Caribiana

---

Tocante nos coleccionnan digital:

E coleccionnan digital "Arubiana-Caribiana" di Biblioteca Nacional Aruba ta existi di entre otro:

Con pa usa e plataforma aki:
Den e kolom man robes (visibel riba un desktop computer/pantaya) por busca (search) a base di contenido (text contents) of a base di metadata (descripcion/titulo/autor/trefwoord) y selecciona (filter) a base di e metadata.

Pa scohe un (sub)coleccion, pa ehempel, por click riba un di e links bou di e titulo "Collections", of si ta desea di mira varios coleccion pareu, por haci'e dor di selecta ("vink") e hoki prome cu e (sub)coleccion desea. Tambe por usa e linknan directo mas ariba den e texto aki.

Pa print pagina di un publicacion, por scohe "PDF" na man drechi, bou di "Download Options", y print e pagina for di e pdf den calidad halto.

Pa sortia dentro di un coleccion, seleccion of resultado di un buskeda, por usa e opcionnan "sort by". Por usa e triangulonan/flechanan pa cambia/bolter con e ta sortia (A-Z/Z-A, 0-9/9-0). 

Pa ehempel: pa wak e ultimo adicionnan na e coleccion digital aki por selecta sort by Date Archived. Pa wak e publicacionnan di mas bieu den nos coleccion, por selecta sort by Date Published y click riba e triangulo ariba.

---

For contact information please e-mail us at digital [at] bibliotecanacional.aw or visit http://www.bibliotecanacional.aw/pages/contact/ for more ways to contact us.

PART OF
Biblioteca Nacional Aruba – Coleccionnan Digital
Global Libraries
More right-solid
More right-solid
More right-solid
More right-solid
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
BNA Audiovisual Collection
May 24, 2019 Meurs, Jacob van
image
eye 12
favorite 0
comment 0
America Jacob van Meurs Engraving published in: Adrianus Montanus, De Nieuwe en Onbekende Weereld (1671) Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 411 Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: engravings, America, colonialism, indiginous population, conquista, Jacob van Meurs, Adrianus...
BNA Audiovisual Collection
May 24, 2019 Meurs, Jacob van
image
eye 14
favorite 0
comment 0
Ioan Maurits, Prins van Nassouw Jacob van Meurs Engraving published in: Adrianus Montanus, De Nieuwe en Onbekende Weereld (1671) Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 411 Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: engravings, Johan Maurits van Nassau-Siegen, Nederlands-Brazilië, gouverneur-generaal,...
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 425 Beschryvinge vande overtreffelijcke ende wydtvermaerde zee-vaerdt vanden edelen heer ende meester Thomas Candisch, met drie schepen uytghevaren den 21. Julij 1586. ende met een schip wederom ghekeert in Pleymouth, den 9 september 1588. Hebbende (door het cruycen vander Zee) geseylt 13000. mylen. Vertellende syne vreemde wonderlijcke avonturen ende gheschiedenissen: De ontdeckinghe der Landen by hem beseylt. Beschreven door M. Francois...
Topics: books, diaries, voyages, travelogues, Francis Pretty, François Prettie, Thomas Candisch, Thomas...
Books to Borrow
May 21, 2019 Krafft, Arnoldus Johannes Cornelius
texts
eye 26
favorite 0
comment 0
Coleccion Arubiana,  Biblioteca Nacional Aruba , no.236 Historie en oude families van de Nederlandse Antillen Het Antilliaanse patriciaat. Met een historische inleiding, zestig uitgewerkte genealogieën, genealogische aantekeningen, fragmenten van genealogieën, ongepubliceerde documenten en een overzicht van bronnen zowel gedrukte als in handschrift. Door Dr. Ds. A. J. C. Krafft Oud-bibliothecaris van Aruba, Secretaris van de Stichting: "De Encyclopaedie der Nederlands Antillen" 's...
Topics: books, Netherlands Antilles, Curacao, Aruba, family history, biographies, genealogy,...
BNA Kostbare Collectie
May 17, 2019 Exquemelin, Alexander Olivier
texts
eye 11
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 400 Alexander Olivier Exquemelin, De Americaensche zee-roovers. 1931 Bevat: de eerste gepubliceerde beschrijving van Aruba door een "passant": Morgan stack met dese resolutie t' zeewaert in, en stelde sijn kours na het Eylandt Curasou : dit in het gesicht hebbende, liet hy 't naer Ruba sacken, 't welck een Eylandt is, dat omtrent twaelf mijlen van de westpunt van Curasou is, ende onder de Westindische Maatschappy behoort [....]...
Topics: books, Caribbean, Latin America, Panama, Nicaragua, Aruba, Maracaibo, voyages, pirates, privateers,...
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 382 Examen vande valsche resolutie vande heeren burgemeesters ende raden tot Amsterdam. Op't stuck vande West-Indische Compagnie. Tot Amsterdam, By Abraham de Bruyn by de Regeliers-poort 1649 Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: Dutch West India Company, investigations, West-Indische Compagnie, WIC, Geoctroyeerde Westindische...
BNA Kostbare Collectie
May 15, 2019 Chumaceiro, Abraham Mendes Az.
texts
eye 4
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 73 (II) De natuurlijke hulpbronnen van de kolonie Curaçao : kritiek en antikritiek door A. M. Chumaceiro Az., tijdelijk in Nederland 's Gravenhage, Gebr. Belinfante 1880 Zie ook deel 1: De natuurlijke hulpbronnen van de kolonie Curaçao (1879) Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: books, Curacao colony, natural resources, Curaçao, Aruba, Bonaire, phosphate industry, Aruba...
BNA Kostbare Collectie
May 15, 2019 Chumaceiro, Abraham Mendes Az.
texts
eye 4
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 73 (I) De natuurlijke hulpbronnen van de kolonie Curaçao, door A. M. Chumaceiro Az., tijdelijk in Nederland 's Gravenhage, Gebr. Belinfante 1879 Zie ook deel 2: De natuurlijke hulpbronnen van de kolonie Curaçao : kritiek en antikritiek (1880) Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: books, Curacao colony, natural resources, Curaçao, Aruba, Bonaire, phosphate industry, Aruba...
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 11 De toekomst van Curaçao als Nederlandsche wereldhaven in West-Indië : lezing gehouden in eene bijeenkomst van de Groep Suriname van het Algemeen Nederlandsch Verbond op den 11n Mei 1908 Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: colonies, Dutch West Indies, Curacao, economy, trade, industry, shipping, import, export, ANV,...
BNA Kostbare Collectie
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 16 Afschaffing der slavernij in de Nederlandsche West-Indische kolonien, uit officiële bronnen zamengesteld door Jhr. C. A. van Sypesteyn Referendaris bij het Departement van Kolonien Overgedrukt uit het Bijblad van de Economist 1866 Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: slavery, abolition, Netherlands, colonies, Dutch West Indies, Surinam, Curacao, Aruba, Bonaire, St....
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 527 Verscheyde voorname reysen, na West-Indien en andere gewesten, gedaan door den hoog-agtbaren Georg, Graaf van Cumberland, of op sijn kosten, en onder sijn beleyd, van het jaar 1586. tot 1598. Breeder op de volgende bladzijde vermeld. Waar in veele aanmerkenswaardige saken op die voyagien voorgevallen, verhaald werden. Te Leyden : by Pieter van der Aa, boekverkoper, 1706. Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and...
Topics: books, maps, travel stories, world, West-Indies, Caribbean, Africa, Puerto Rico, travel maps,...
BNA Audiovisual Collection
May 14, 2019 Cavendish, Thomas; Aa, Pieter van der
image
eye 26
favorite 0
comment 0
Zee-togten door Thomas Candys na de West Indien en van daar rondom den gantzen Aardkloot gedaan (1706) Map published in: Verscheyde voorname reysen, na West-Indien en andere gewesten, gedaan door den hoog-agtbaren Georg, Graaf van Cumberland, of op sijn kosten, en onder sijn beleyd, van het jaar 1586. tot 1598. Breeder op de volgende bladzijde vermeld. Waar in veele aanmerkenswaardige saken op die voyagien voorgevallen, verhaald werden . Te Leyden : by Pieter van der Aa, boekverkoper, 1706....
Topics: maps, world, West-Indies, Caribbean, Africa, Asia, travel maps, cartography, mapa, BNA Map...
BNA Audiovisual Collection
May 14, 2019 Cumberland, George Clifford, 3rd Earl of; Aa, Pieter van der
image
eye 30
favorite 0
comment 0
De Graaf van Cumberlands Verscheyde Reysen na de Kusten van Africa, na Porto Rico en andere gewesten van America (1706) Map published in: Verscheyde voorname reysen, na West-Indien en andere gewesten, gedaan door den hoog-agtbaren Georg, Graaf van Cumberland, of op sijn kosten, en onder sijn beleyd, van het jaar 1586. tot 1598. Breeder op de volgende bladzijde vermeld. Waar in veele aanmerkenswaardige saken op die voyagien voorgevallen, verhaald werden . Te Leyden : by Pieter van der Aa,...
Topics: maps, world, West-Indies, Caribbean, Africa, Puerto Rico, travel maps, Aruba, Curacao, cartography,...
BNA Kostbare Collectie
May 8, 2019 Terpstra, Heert
texts
eye 12
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 85 De boomgroei op de benedenwindse eilanden in vroeger tijd Door Dr. H Terpstra Met naschrift van Ir. W. L. Utermark (With a Summary in English) Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: books, Aruba, Bonaire, Curacao, tropical forestry, flora, trees, tree growth, historical data,...
BNA Kostbare Collectie
May 8, 2019 Hullu, Johannes de
texts
eye 4
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 95 Curaçao in 1817 Verslag door Albert Kikkert (1762-1819). Vice-admiraal en gouverneur-generaal van Curaçao, Aruba en Bonaire 2 juli 1817 Medegedeeld door Dr. J. de Hullu 1913 in: Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië : tijdschrift van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië Vol. 67 (1913), p. 563-609 Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National...
Topics: articles, Curaçao, government reports, geology, nature, soil fertility, climate, inhabitants,...
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 8 Blik op den vroegeren en tegenwoordigen toestand van het eiland Curaçao Te Rotterdam, bij H.V. van Gogh 1848 Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: books, Curaçao, economic situation, economy, trade, agriculture, Aruba, Bonaire, Van Raders,...
BNA Kostbare Collectie
May 7, 2019 Conradi, Cornelis
texts
eye 11
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 385 Ewanhelie di San Matheo, poeblicado abau di direksjon di Domini C. Conradi, Minister di St. Ewanhelie Gedrukt na Drukkery di A.L.S. Muller & J.F. Neuman wz. Curaçao 1844 Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: religious texts, protestantism, papiamentu, papiamento, Curaçao, Netherlands Antilles, bible...
BNA Audiovisual Collection
image
eye 24
favorite 0
comment 0
Photographer(s): various (incl. Soublette et Fils) Dates: various (1903-1920) Published in: Gouden jubileum der Dominikaner missie op Curaçao W.I., 1870-1920 ( Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 132) Kerk van St. Cruz Kerk en pastorie te Savoneta Kerk te De Noord op Aruba Oude kerk en Zustersschool te Oranjestad op Aruba Nieuwe kerk te Oranjestad op Aruba Fratersschool te Oranjestad, Aruba Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections...
Topics: photos, Aruba, potret, edificio, misa, fraters, Dominicaner Missie, kerken, Misa Santa Cruz, Misa...
BNA Audiovisual Collection
May 6, 2019 Heemskerk, Adrianus
image
eye 9
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 440 (Map, Detail) De Curaçaosche Eilanden 1:1500000 Detail van kaart "De Nederlandsche Bezittingen in Amerika" No. 30 Amsterdam, Seyffardts Boekhandel 1872 Gepubliceerd in: Reisindrukken uit West-Indië door Mr. A. Heemskerk Medegedeeld in de vergadering van de "Vereeniging voor Suriname", den 23sten November 1878 Met een Kaart Amsterdam, A. van Oosterzee Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and...
Topics: maps, Aruba, Bonaire, Curacao, historical maps, historia, mapa, mapa di Aruba, mapa historico,...
BNA Kostbare Collectie
texts
eye 12
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 157 Zeevaartkundige beschrijving van de Nederlandsche West-Indische bezittingen door J. Modera, Luitenant ter Zee 1e klasse Uit: Verhandelingen en Berigten betrekkelijk het Zeewezen (1844) Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: publications, Caribbean, Dutch Caribbean, Dutch West Indies, naval reports, zeevaartkunde,...
BNA Audiovisual Collection
image
eye 21
favorite 0
comment 0
Kaart van het Eiland Curaçao - De Haven en 't Kasteel van Curaçao (1779) A. van Krevelt gepubliceerd in: J.H. Hering, Beschryving van het eiland Curaçao, en de daar onder hoorende eilanden, Bon-Aire, Oroba en Klein Curaçao, benevens een kort bericht, wegens het gesprongen schip Alphen (1779) Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: maps, Curaçao, cartography, topography, topographic maps, mapa, BNA Map Collection, history, maps,...
BNA Audiovisual Collection
Apr 23, 2019 Aruba Goud Maatschappij
image
eye 20
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 343 Nos. 006, 326, 327, 328, 329, 330 Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba . For inquiries and requests regarding use of (high-resolution) images for publications etc., please contact Dept. Arubiana-Caribiana . Please use the item id (to be found at the bottom of the image) in all communication/requests. No....
Topics: gold mining, Aruba, Aruba Goud Maatschappij, gold, gold industry, mining, gold companies, share...
BNA Audiovisual Collection
Apr 16, 2019 Van Spengler, Wilhelm August; Van Raders, Reinier Frederik
image
eye 38
favorite 0
comment 0
Coleccion Arubiana-Caribiana, Biblioteca Nacional Aruba Kaart van het Eiland Aruba (1825) Gevolgd naar de opmeting in den jare 1820 gedaan, onder directie van den Kapitein ter Zee W.A. van Spengler en in den jare 1825 met verscheidene nieuwe bepalingen verrykt door den Kapitein R. F. van Raders Renvooij Ingang van de baaij Paarde baaij Dorp Oranje Stad Fort Zoutman Lagoen (:doorwaadbaar:) Zandpunt Versch water put Matadera Sasariwichi De Fluit Punt kalkoven Indiaansche kop Groot gat Kommandeurs...
Topics: maps, Aruba, historical maps, Van Spengler, Van Raders, Gravenhorst, historia, mapa, mapa di Aruba,...
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 75 Onze West in beeld en woord; platenalbum voor het huisgezin en ten gebruike bij het onderwijs aan gymnasia, hoogere burgerscholen, kweek-, normaal-en andere scholen door Frederik Oudschans Dentz en Herm J. Jacobs Amsterdam, J.H. de Bussy 2e vermeerderde en verbeterde druk Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: books, Aruba, Curacao, Bonaire, Suriname, St. Maarten, St. Eustatius, Saba, Statia, St. Martin,...
BNA Kostbare Collectie
Dec 19, 2018 Latour, Mamertus Dominicus; Uittenbogaard, P. H. J.
texts
eye 26
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 20 De taal Papiamentu en haar oorsprong M.D. Latour O.P. P.H.J. Uittenbogaard Contains: De taal Papiamentu , door M.D. Latour, p. 3. Welke taal ligt aan het Papiamentu ten grondslag?  door P.H.J. Uittenbogaard, p. 22. Translated Title: The Papiamentu Language and its Origins Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: language, Netherlands Antilles, papiamentu, papiamento, linguistics, Aruba, Curacao, Bonaire
BNA Kostbare Collectie
Nov 30, 2018 [Dominicaner Missie Curaçao]; Schmid, Christoph von
texts
eye 42
favorite 0
comment 0
Coleccion Ito Tromp, Biblioteca Nacional Aruba Ciento Cuenta Corticoe Boeki di Leza Pa Uso di School Segunda Edicion Nijmegen L.C.G. Malmberg 1899 Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: stories, papiamento, papiamentu, school books, childrens literature, education, Curaçao, Aruba,...
BNA Kostbare Collectie
Nov 30, 2018 Kuiperi, Nicolaas Adrianus
texts
eye 9
favorite 0
comment 0
Coleccion Arubiana, Biblioteca Nacional Aruba , no. 1929 Katekiesmoe of Sienjansa di Berdad i di Manda Meentoe Nan di Religioon di Kriestiaan Nan pa Oesoe di Protestant Nan na Aruba Pa N.A. Kuiperi, Predikant Imprimier na Drukkery di A.L.S. Muller & J.F. Neuman Wz, Curaçao 1862 Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: catechisms, protestantism, papiamento, Aruba, Netherlands Antilles, religious texts, Protestantse...
BNA Kostbare Collectie
texts
eye 17
favorite 0
comment 0
Coleccion Arubiana, Biblioteca Nacional Aruba , no. 2454 Boekie di Pidiemeentoe nan pa Oesoe di Protestantnan di Kristelyke Gemeente na Aruba Pa N.A. Kuiperi, Predikant Imprimie na Drukkery di A.L.S. Muller & J.F. Neumand Wz, Curaçao 1864 Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: catechisms, prayer books, protestantism, papiamento, Aruba, Netherlands Antilles, religious texts,...
BNA Kostbare Collectie
Nov 15, 2018 Van Koolwijk, A.J.
texts
eye 37
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 151 De Indianen Caraïben van het Eiland Aruba (West-Indië) (1882) - door A.J. Van Koolwijk (Met een plaat) in: Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, deel VI, 1882 pp 222-229; plaat no. 7. Uitgegeven door C.L. Brinkman te Amsterdam en J.L. Beijers te Utrecht Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: languages, Aruba, linguistics, Carib indians, archeology, customs, archeology, inhabitants,...
BNA Kostbare Collectie
texts
eye 23
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 380 (Tweede Stuk) De Nederlandsche West-Indische Eilanden in derzelfer tegenwoordigen Toestand Door M.D. Teenstra Tweede Stuk Met eene plaat en twee tabellen Te Amsterdam, bij C.G. Sulpke 1837 Hoofdstuk "Aruba", pp. 190-218. Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: history, travel, Aruba, religion, government, customs, Dutch West Indian Company, WIC, geology,...
BNA Kostbare Collectie
texts
eye 7
favorite 0
comment 0
Coleccion Arubiana, Biblioteca Nacional Aruba Waarnemingen aangaande de gesteldheid van den grond van het eiland Aruba, en het goud aldaar gevonden (1827) Caspar Georg Carl Reinwardt In: Nieuwe verhandelingen der eerste klasse van het Koninklijk-Nederlandsche instituut van wetenschappen, letterkunde en schoone kunsten te Amsterdam (1827), pp. 265-281. Translated title: Observations concerning the condition of the terrain of the island of Aruba, and the gold found there (1827) Courtesy of...
Topics: gold, Aruba, geology, minerals
BNA Kostbare Collectie
Nov 14, 2018 Went, Friedrich August Ferdinand Christian (Frits)
texts
eye 12
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 23 (Arubiana 130) "Rapport Went" Rapport omtrent den toestand van land- en tuinbouw op de Nederlandsche Antillen (1902) Friedrich August Ferdinand Christian (Frits) Went Verbeterde druk Bijlage V van het Koloniaal Verslag van Curaçao van 1902 's-Gravenhage, Ter Algemeene Landsdrukkerij, 1902 Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: agriculture, Netherlands Antilles, colonies, Dutch West Indies, Curacao, Aruba, Bonaire, Saba,...
BNA Kostbare Collectie
Nov 14, 2018 Van Kol, Henri Hubert
texts
eye 33
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 97 Een Noodlijdende Kolonie door H. van Kol Gedrukt bij Masereeuw & Bouten - Amst.-Rott. Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: colonies, Dutch West Indies, Curacao, Aruba, Bonaire, Saba, Statia, St. Martin, St. Eustatius, Sint...
BNA Kostbare Collectie
Nov 12, 2018 Van Kol, Henri Hubert
texts
eye 42
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 133, pp. 262-282 "Aruba", in: Naar de Antillen en Venezuela door H. van Kol, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Geïllustreerd met vele afbeeldingen en kaarten. 1904 A.W. Sijthoff Leiden I. De Aloëcultuur , p. 262 II. Naar de Goudmijnen , p. 266 III. Phosphaatmijnen te Sero Colorado , p. 271 IV. Het eiland en zijn Bewoners , p. 275 Translated Title: To The Antilles and Venezuela (1904) Courtesy of Departamento...
Topics: history, travel, Aruba, agriculture, aloe, aloe vera, industry, gold mining, Miralamar, Mon...
BNA Kostbare Collectie
Nov 6, 2018 Aruba Phosphaat Maatschappij
texts
eye 7
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 217 Aruba Phosphaat Maatschappij Beredeneerd Verslag Motivated Report 1895-1896 Gedrukt bij J.P.E. Neuman Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: phosphate mining, Aruba, annual report, Aruba Phosphaat Maatschappij, guano, phosphate industry,...
BNA Kostbare Collectie
Nov 6, 2018 Aruba Phosphaat Maatschappij
texts
eye 8
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 217 Aruba Phosphaat Maatschappij Beredeneerd Verslag Motivated Report 1892-1893 Gedrukt bij J.P.E. Neuman Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: phosphate mining, Aruba, annual report, Aruba Phosphaat Maatschappij, guano, phosphate industry,...
BNA Kostbare Collectie
Nov 6, 2018 Aruba Phosphaat Maatschappij
texts
eye 8
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 217 Aruba Phosphaat Maatschappij Beredeneerd Verslag Motivated Report 1888-1889 Gedrukt bij C.J. & A.W. Neuman Fz. Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: phosphate mining, Aruba, annual report, Aruba Phosphaat Maatschappij, guano, phosphate industry,...
BNA Kostbare Collectie
Nov 6, 2018 Aruba Phosphaat Maatschappij
texts
eye 8
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 217 Aruba Phosphaat Maatschappij Beredeneerd Verslag Motivated Report 1886-1887 Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: phosphate mining, Aruba, annual report, Aruba Phosphaat Maatschappij, guano, phosphate industry,...
BNA Kostbare Collectie
texts
eye 57
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 388 (vol 2.) Reizen in West-Indië, en door een gedeelte van Zuid-en Noord-Amerika. door G. B. Bosch Predikant en schoolopziener te Curaçao Tweede Deel Utrecht, L. E. Bosch Vol 2. Aruba, Bonaire, St. Thomas Inhoud: Aruba, p. 3 Geschiedenis van Aruba, p. 137 Uitstapjes in het land en bezoek bij de goudmijn van Aruba, p. 171 Bonaire, p. 255 St. Thomas, p. 341 Translated title: Travels in the West Indies, and through a part of South and North...
Topics: history, travel, Aruba, Bonaire, St. Thomas, religion, government, customs, Dutch West Indian...
BNA Kostbare Collectie
Nov 5, 2018 Aruba Phosphaat Maatschappij
texts
eye 10
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 217 Aruba Phosphaat Maatschappij Beredeneerd Verslag Motivated Report 1913-1914 Gedrukt ter Drukkerij van "De Curaçaose Courant" Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: phosphate mining, Aruba, annual report, Aruba Phosphaat Maatschappij, guano, phosphate industry,...
BNA Kostbare Collectie
Nov 5, 2018 Aruba Phosphaat Maatschappij
texts
eye 11
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 217 Aruba Phosphaat Maatschappij Beredeneerd Verslag Motivated Report 1912-1913 Gedrukt ter Drukkerij van "De Curaçaose Courant" Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: phosphate mining, Aruba, annual report, Aruba Phosphaat Maatschappij, guano, phosphate industry,...
BNA Kostbare Collectie
Nov 5, 2018 Aruba Phosphaat Maatschappij
texts
eye 4
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 217 Aruba Phosphaat Maatschappij Beredeneerd Verslag Motivated Report 1900-1901 Gedrukt bij J.P.E. Neuman Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: phosphate mining, Aruba, annual report, Aruba Phosphaat Maatschappij, guano, phosphate industry,...
BNA Audiovisual Collection
Nov 1, 2018 Werbata, Johannes Vallentin Dominicus; Jonckheer, Willem A.
image
eye 282
favorite 0
comment 0
Topographische Kaart van Aruba / [triangulatie J.J. Beaujon, R.J. Beaujon en L. Lens, 1904-1909, terreinopname W.A. Jonckheer 1909-1911]. - Schaal 1:20.000. - Den Haag: Lith. J. Smulders & Co., [1912]. - 1 kaartserie in 8 bladen: in kleur; 47 x 46 cm per blad. Translated title: Topographical Map of Aruba (1912) Toponiemen/plaatsnamen: Blad I : California, Kudarebe, Santoe Grandi Blad II : Alto Vista, Annaboei, Arasji, Basiroeti, Boca Chikitoe, Boca Curá, Boegoeroei, Bubali, Calabas, Druif,...
Topics: maps, Aruba, cartography, topography, topographic maps, mapa, BNA Map Collection, history, maps,...
BNA Kostbare Collectie
Oct 29, 2018 Beets, Nicolaas
texts
eye 30
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 383 De Bevrijding der Slaven Redevoering gehouden in openbare vergaderingen van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering van de Afschaffing der Slavernij door Nicolaas Beets Lid derzelve Maatschappij Te Haarlem, bij De Erven F. Bohn 1856 Translated Title: The Liberation of Slaves Speech held at public meetings of the Dutch Society for Promoting the Abolition of Slavery Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special...
Topics: slavery, abolition, speeches, Netherlands, colonies, Dutch West Indies, Dutch East Indies, Surinam,...
BNA Kostbare Collectie
Oct 26, 2018 Aruba Phosphaat Maatschappij
texts
eye 4
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 217 Aruba Phosphaat Maatschappij Beredeneerd Verslag Motivated Report 1883-1884 Gedrukt bij C.J. & A.W. Neuman Fz. Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: phosphate mining, Aruba, annual report, Aruba Phosphaat Maatschappij, guano, phosphate industry,...
BNA Kostbare Collectie
Oct 26, 2018 Aruba Phosphaat Maatschappij
texts
eye 10
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 217 Aruba Phosphaat Maatschappij Beredeneerd Verslag Motivated Report 1884-1885 Gedrukt bij C.J. & A.W. Neuman Fz. Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: phosphate mining, Aruba, annual report, Aruba Phosphaat Maatschappij, guano, phosphate industry,...
BNA Kostbare Collectie
Oct 25, 2018 Aruba Phosphaat Maatschappij
texts
eye 18
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 217 Aruba Phosphaat Maatschappij Beredeneerd Verslag Motivated Report 1881-1882 Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: phosphate mining, Aruba, annual report, Aruba Phosphaat Maatschappij, guano, phosphate industry,...
BNA Kostbare Collectie
Oct 24, 2018 Aruba Phosphaat Maatschappij
texts
eye 7
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 217 Aruba Phosphaat Maatschappij Beredeneerd Verslag Motivated Report 1882-1883 Gedrukt bij C.J. & A.W. Neuman Fz. Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: phosphate mining, Aruba, annual report, Aruba Phosphaat Maatschappij, guano, phosphate industry,...
BNA Kostbare Collectie
Oct 12, 2018 De Gaay Fortman, Bastiaan
texts
eye 11
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 196 Urbina - Miranda. Een bladzijde uit de geschiedenis van het eiland Aruba (1931) - Mr. B. de Gaay Fortman Overgedrukt uit "De Indische Gids", Januari-aflevering 1931 Translated Title: Urbina - Miranda. A page from the history of the island of Aruba (1931) Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: history, Aruba, General Francisco de Miranda
BNA Kostbare Collectie
texts
eye 47
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 389 Beschryving van het eiland Curaçao, en de daar onder hoorende eilanden, Bon-Aire, Oroba en Klein Curaçao, benevens een kort bericht, wegens het gesprongen schip Alphen door J. H. Hering Te Amsterdam By Joannes van Selm MDCCLXXIX Translated title: Description of the island of Curaçao, and the islands belonging to it, Bonaire, Aruba and Klein Curaçao, as well as a brief message about the exploded ship Alphen, by J.H. Hering (1779)...
Topics: history, Curaçao, travel, Bonaire, Aruba, Klein Curaçao, maps, colonization, New World, Americas,...
BNA Kostbare Collectie
Oct 9, 2018 Aruba Phosphaat Maatschappij
texts
eye 22
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 217 Statuten van de Naamloze Vennootschap Aruba Phosphaat Maatschappij Hollandsch-Engelsch Gedrukt bij C.J. & A.W. Neuman Fz. Curacao 1879 Translated title: Statutes of the Limited Company "Aruba Phosphate Company" (1879) Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: phosphate industry, Aruba, statutes, articles of association, mining, phosphate, legal documents,...
BNA Kostbare Collectie
Oct 9, 2018 Algemeen Nederlandsch Verbond - Afdeeling Aruba
texts
eye 6
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 331 Algemeen Nederlandsch Verbond - Afdeeling Aruba 2 items: Programma van den kunstavond in het "Gloria-Theatre" op Vrijdag 2 juni 1933 om 8.30. Programme, Pan Am Club, Friday, 16th of June at 8 p.m. Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: programmes, Aruba, Algemeen Nederlandsch Verbond, ANV, culture, music, performance, movies, film,...
BNA Kostbare Collectie
Oct 9, 2018 N.V. Aruba Industrial Company
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 341 Statuten van de N.V. Aruba Industrial Company (Aruba Industrieele Maatschappij) Gevestigd te Willemstad op het eiland Curaçao Drukkerij "De Curaçaosche Courant" Curaçao 1928 Translated Title: Statutes of the Aruba Industrial Company (1928) Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: Aruba, companies, Aruba Industrial Company, industry, sawmills, lumber, concrete, trade, commerce,...
BNA Kostbare Collectie
texts
eye 27
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 387 Octroy By de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael verleent aen de West-Indische Compagnie, in date den 20. September 1674. Mitsgaders De prolongatie van het zelve Octroy voor den tydt van dertigh jaren, in dato den 30. November 1700 In 's Gravenhage By Paulus Scheltus, ordinaris Drucker van de Hoogh Mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenighde Nderlanden [Staten Generael der Vereenighde Nederlanden] Anno 1701. Met Privilegie. Translated...
Topics: Charter, Dutch West India Company, States General of the Netherlands, legal texts, octrooi,...
BNA Kostbare Collectie
texts
eye 11
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 198 Nederlandsche Staats-Courant (No. 201. Dingsdag 26 Augustus 1862) Wet houdende opheffing der Slavernij in de kolonie Suriname Wet houdende opheffing der Slavernij op de eilanden Curacao, Bonaire, Aruba, St. Eustatius, Saba en St. Martin (Nederl. ged.)
Topics: slavery, abolition, legal texts, government publications, periodicals, Netherlands, Surinam,...
BNA Kostbare Collectie
Sep 28, 2018 Harmonie Sint Michael
texts
eye 18
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 329 1920-1945 25 Jaar H.S.M. Bij het Zilveren Feest van Aruba's Eerste Muziekkorps Harmonie Sint Michael Te Oranjestad Tipografia Excelsior Oranjestad - Aruba N.W.I. 1945 Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: musical bands, Aruba, Oranjestad, Sint Michael, catholicism, Mgr. Verriet, music, brass...
BNA Kostbare Collectie
texts
eye 42
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 169 "Boeki indispensable pa familia" (1906) - Novisimo manual practico pa prepara toer sorto di cos dushi. Conteniendo gran numero di recetas di mui facil ehecucion, recopila di mihor trahador di cos dusji Frances, Italiano, Spanjo, Holandes, Aleman, Ingles y Americano. Traducido na Papiamento pa M.C. Valdeblanquez. Curazao. Imp. de A. Bethencourt e Hijos. 1906 Recipe book from Curaçao from the year 1906. Buki di receta pa traha...
Topics: cookbook, recipes, baking, cakes, candy, cookies, desserts, Curacao, Netherlands Antilles,...
BNA Kostbare Collectie
Sep 25, 2018 Panhuijs, Louis Constant van
texts
eye 19
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 179 De Vrouw in Nederlandsch Westindië. Uitgegeven vanwege de Westindische Rubriekcommissie van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. Bijeenverzameld door jhr. L.C. van Panhuijs. Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: Women, Dutch West Indies, Caribbean, Netherlands Antilles, Surinam, Curacao, Bonaire, Aruba, St....
Coleccion Johan Hartog
Sep 24, 2018 Algemeen Nederlandsch Verbond
texts
eye 63
favorite 0
comment 0
Neerlandia, Orgaan van het Algemeen Nederlandsch Verbond (15e jaargang, no. 12. December 1911). Aruba-nummer. Inhoud: "Inleiding" , C.S. Gorsira J.P.Ez. - p. 265; "Geschiedkundig Overzicht van het Eiland Aruba" , P.A. Eeuwens - p. 265-268; "Kaart van de Nederlandse Antillen" , "Kaart van Aruba", R.J. Beaujon - p. 266; "Een reisje naar Aruba omstreeks 1825" , P.A. Eeuwens - p. 268-272; "Het landschap van Aruba" , G. Duyfjes - p....
Topics: periodicals, Aruba, Algemeen Nederlandsch Verbond, ANV, special edition, history, maps, travel,...
BNA Kostbare Collectie
texts
eye 20
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 206 (II) Verslag over het boekjaar 1 December 1914 - 30 November 1915 uitgebracht door het bestuur van de N.V. Aruba Goud Maatschappij Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: gold mining, Aruba, annual report, Aruba Goud Maatschappij, gold, gold industry, mining, gold...
BNA Kostbare Collectie
Sep 24, 2018 van Ollefen Caspersz., Willem
texts
eye 18
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 130 W.V.O. Caspersz, Traanen van een Gryzen Hollander, Gestort om de Naare Toestand van zyn Land, Veroorzaakt door de Schandelyke Overwinning der Engelschen in de West-Indiën (Amsterdam, 1781). Te Amsterdam, By, J.B. Elwe, Boekverkooper op den Hoek van de Pypemarkt en Dam 1781. Translated title: Tears of a gray Dutchman, shed because of the lamentable state of his country, caused by the disgraceful victory of the English in the West Indies.
Topics: poetry, St. Eustatius, colonies, West Indies, Dutch, British, Dutch West Indies, British West...
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 206 (I) Beredeneerd Verslag van de Werking en den Toestand van de N.V. "Aruba Goud Maatschappij" over het Huishoudelijk Jaar 1 December 1912 - 30 November 1913.
Topics: gold mining, Aruba, annual report, Aruba Goud Maatschappij, gold, gold industry, mining, gold...
BNA Kostbare Collectie
Sep 24, 2018 Vereeniging Bureau voor Handelsinlichtingen
texts
eye 18
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 215 Handelsadresboek voor Nederlandsch West-Indië - Uitgave 1929 [excerpt] Samengesteld door W.R. Chambers, directeur, Vereeniging Bureau voor Handelsinlichtingen en secretaris, West-Indische Kamer, Amsterdam.
Topics: trade, handel, West Indies, Nederlandsch West-Indië. West-Indische Kamer, Vereeniging Bureau voor...
BNA Kostbare Collectie
Sep 24, 2018 Lands-Telefoondienst Aruba
texts
eye 35
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 194 (II) Lands-telefoondienst op Aruba : Telefoongids 1936.
Topics: phone book, Aruba, white pages, telefoonboek, buki di telefon, landstelefoondienst, Netherlands...
BNA Kostbare Collectie
Sep 20, 2018 Lands-Telefoondienst Aruba
texts
eye 32
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 234 Alphabetische Lijst van den Telefoondienst op Aruba - Telefoongids Aruba 1932. Aruba su di dos buki di telefon, di aña 1932. Aruba's second phone book/white pages.
Topics: phone book, Aruba, white pages, telefoonboek, buki di telefon, landstelefoondienst, Netherlands...
BNA Kostbare Collectie
Sep 19, 2018 Lands-Telefoondienst Aruba
texts
eye 50
favorite 0
comment 0
Kostbare Collectie , Biblioteca Nacional Aruba , no. 194 Lands-telefoondienst op Aruba : Telefoongids 1931. - Aruba. - 12 p. ; 21 cm Aruba su prome buki di telefon, di aña 1931 Aruba's first phone book/white pages.
Topics: phone book, Aruba, white pages, telefoonboek, buki di telefon, landstelefoondienst, Netherlands...
BNA Kostbare Collectie
texts
eye 22
favorite 0
comment 0
Inventory of the Rare Book Collection of Biblioteca Nacional Aruba .  Courtesy of Departamento Arubiana-Caribiana, the National and Special Collections Department of the National Library of Aruba .
Topics: inventory, rare books, collection, national library, library